Witamy!

f11258782_420867268095170_2391419698620546718_n

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu - Dobrzyniu. W skład naszej szkoły wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Gimnazjum Specjalne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do pracy

Dyrektor : mgr Kinga Olejnik

Zapewniamy:

 • życzliwą dziecku atmosferę pracy i nauki
 • sukces każdego dziecka na miarę jego możliwości
 • bezpieczeństwo
 • ambitną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli
 • otwartość na propozycje rodziców
 • propagowanie i wspieranie twórczego zaangażowania w życie szkoły
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspomagających, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych
 • indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości i uwzględniające stopień niepełnosprawności dziecka
 • różne formy terapii
 • naukę w małych, liczących 4 - 14 uczniów zespołach klasowych
 • świetlicę obejmującą swą opieką wszystkich uczniów szkoły
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • nauczanie indywidualne
 • bezpłatny dowóz